Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden De Lijn 1. De Lijn is een handelsnaam van De Lijn Consultancy B.V.. De Lijn Consultancy B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de uitoefening van een organisatie- en adviesbureau. 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van De Lijn,…