ANWB - Propositie-uitwerking

Voor de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, een Nederlandse verkeers-, vervoers-, en hulporganisatie, heeft De Lijn een propositie uitgewerkt over de wijze waarop de ANWB het aanbieden van consumptief krediet concreet kan gaan uitvoeren.

 

Case details:

(1) Organisatie: ANWB

 

(2) Opdracht: Werk de gekozen optie verder uit en maak daarbij gebruik van de eerder voor de ANWB uitgevoerde opdracht. Hierbij zijn verschillende aanbieders van consumptief krediet vergeleken. Een door De Lijn ontwikkelde business case,  is als basis genomen bij de onderhandelingen met de uiteindelijke aanbieder.

 

(3) Aanpak: Om tot resultaat te komen dat telt, hanteert De Lijn een grondige pragmatische aanpak.

  • nauwkeurig in kaart brengen van de behoefte;
  • inventariseren en analyseren van beschikbare gegevens;
  • conceptontwikkeling op basis van feiten;
  • opstellen van een realisatieplan voor de gekozen oplossing;
  • embedden van de oplossing, inclusief rapportages, in de organisatie;
  • de opdrachtgever ondersteunen bij het monitoren en bijsturen ten behoeve van het resultaat.

Bij deze opdracht lag de nadruk op een door De Lijn ontwikkelde business case, die gemaakt is op basis van een salesfunnel model. Deze business case heeft de ANWB geholpen bij het optimaal realiseren van de doelstellingen uit het verdienmodel op propositieniveau. Daarnaast heeft De Lijn op basis van de business case/sales funnel model wireframes opgesteld en vertaald naar functionele beschrijvingen van de consumptief krediet module.

(4) Resultaat: De opdracht heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • er is op propositieniveau een verdienmodel ontwikkeld dat voor beide partijen interessant is;
  • deze propositie is op compositieniveau voor de ANWB als onderdeel van de auto module in kaart gebracht;
  • Ten behoeve van de website zijn bouwstenen aangeleverd die nodig zijn om de business case te realiseren en de gemaakte afspraken met de kredietverstrekker na te komen.

Voor meer informatie over deze of andere cases,

bel met De Lijn: +31 6 81787886. Of mail ons.