Financiële dienstverlening

(lokale) Overheid

Gemeenten moeten meer doen met minder. Het overhevelen van Rijk- en Provinciale activiteiten (Jeugdzorg, AWBZ, participatiewet), hogere eisen aan kwaliteit van de dienstverlening, en een budget dat onder druk staat, zorgen ervoor dat gemeenten kritisch moeten kijken naar hun organisatie.

De focus moet liggen op het voldoen aan de bezuinigingsopgave, waarbij de negatieve gevolgen worden beperkt en waarbij de effectiviteit van de gemeente wordt gewaarborgd en zelfs verbeterd. Niet alleen minder werk doen, maar werk vooral ook slimmer doen: Een combinatie tussen bezuinigen (reductie) en besparen (verbeteren).

De Lijn is uw partner in burgertevredenheid en (kosten)efficiency

De Lijn is gespecialiseerd in waardeketenmanagement voor dienstenorganisaties. Met name gericht op burgertevredenheid of (kosten)efficiency. Wij zijn business consultants die zich focussen op de realisatie van strategie naar operatie. Binnen programma’s en projecten faciliteren we de realisatie (programmamanagement) en creëren we, samen met u, de inhoud (business analyse/ informatieanalyse). En borgen we deze twee facetten.

Concrete deliverables kunnen zijn:

  • Activiteiten in kaart brengen;
  • Analyseren en uitwerken van verbetermogelijkheden;
  • Opstellen van een gedegen verbeterplan;
  • Verbeteringen (helpen) realiseren;
  • Borging en nazorg.

Benieuwd wat we voor uw gemeente kunnen betekenen? Bekijk onze cases of bel met De Lijn: +31 6 81787886.