Bank verzekeraar - Conversieproject

Voor een wereldwijd opererende bank verzekeraar heeft De Lijn een keten ingericht om de klanten van het ene verzekeringsbedrijf te converteren naar de systemen van een ander verzekeringsbedrijf. Dit gehele project heeft De Lijn, met behulp van anderen, procesmatig ingericht.

Case details:

(1) Organisatie: Wereldwijd opererende bank verzekeraar.

(2) Opdracht: Door de integratie van verschillende verzekeringsbedrijven wordt een polis van het ene verzekeringsbedrijf omgezet in een polis van het andere verzekeringsbedrijf. Het is de taak van De Lijn om de processen en werkinstructies te definiëren, waardoor deze conversie soepel kan verlopen. Ook voor het beantwoorden van vragen en opmerkingen van klanten met betrekking tot de conversie worden door De Lijn processen en werkinstructies gedefinieerd, waardoor de klanttevredenheid verder omhoog gebracht kan worden..

(3) Aanpak: Om tot resultaat te komen dat telt, hanteert De Lijn een grondige pragmatische aanpak.

  • nauwkeurig in kaart brengen van de behoefte;
  • inventariseren en analyseren van beschikbare gegevens;
  • conceptontwikkeling op basis van feiten;
  • embedden van oplossingen, inclusief rapportages, in de organisatie;
  • de opdrachtgever ondersteunen bij het monitoren en bijsturen ten behoeve van het resultaat.

In deze opdracht ligt de nadruk op het in kaart brengen van welke klanten op welk moment geconverteerd moeten worden. Wanneer de klant vragen of aanmerkingen heeft over deze conversie dan moeten ze terecht kunnen bij het verzekeringsbedrijf. Daarnaast heeft De Lijn de verantwoordelijkheid dat bepaalde input van het ene verzekeringsbedrijf op de juiste manier verwerkt wordt door het andere verzekeringsbedrijf.

(4) Resultaat:             

  • aanpassingen gemaakt in bepaalde werkafspraken en werkwijze bij de verzekeringsbedrijven;
  • medewerkers opgeleid en toegang verleend tot bepaalde systemen. Deze systemen kunnen aangeroepen worden vanuit de omgevingen van het verzekeringsbedrijf;
  • samen met een aantal andere projectleiders gezorgd voor de juiste lijnen en implementatie van de geplande conversie.

Voor meer informatie over deze of andere cases,

bel met De Lijn: +31 6 81787886. Of mail ons.