ANWB - Marktbetreding

Voor de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, een Nederlandse verkeers-, vervoers-, en hulporganisatie, heeft De Lijn in kaart gebracht hoe de markt van consumptief krediet succesvol kan worden betreden.

Case details:

(1) Organisatie: ANWB

(2) Opdracht: De COPAFIJTH implicaties van drie toetredingsmogelijkheden tot de markt van consumptief krediet uitwerken.

(3) Aanpak: Om tot resultaat te komen dat telt, hanteert De Lijn een grondige pragmatische aanpak.

  • nauwkeurig in kaart brengen van de behoefte;
  • inventariseren en analyseren van beschikbare gegevens;
  • conceptontwikkeling op basis van feiten;
  • opstellen van een realisatieplan voor de gekozen oplossing;
  • embedden van de oplossing, inclusief rapportages, in de organisatie;
  • de opdrachtgever ondersteunen bij het monitoren en bijsturen ten behoeve van het resultaat.

Bij deze opdracht lag de nadruk op het doorlichten van drie mogelijke marktbetredingsopties, gebruik makend van een aantal inrichtingsfactoren (COPAFIJTH-model). Aan de hand van deze facetten heeft De Lijn een analyse gemaakt en advies uitgebracht.

De Lijn heeft geadviseerd over het te hanteren verdienmodel. De onderhandelingen met de kredietverstrekker die in het kader van deze opdracht nodig waren, zijn gevoerd door De Lijn. Daardoor realiseert de ANWB haar doelstelling, het formuleren van een entreestrategie in de markt van consumptief krediet.

(4) Resultaat: Het managementteam heeft het advies geaccordeerd, met als resultaat:

  • de door De Lijn geadviseerde oplossing is als onderdeel van de propositie naar eindklanten gepositioneerd;
  • de onderhandelingen met een aanbieder van consumptief krediet, gevoerd door De Lijn, hebben geleid tot een succesvolle oplossing voor de ANWB;
  • De propositie voor een autofinanciering is primair vertegenwoordigd in de auto portal op de website van de ANWB.

Voor meer informatie over deze of andere cases,

bel met De Lijn:+31 6 81787886. Of mail ons.