Mijn Lijn Demo
 
contact

Contact

Uw efficiency en klantbeleving, onze zorg. Dat is De Lijn. Laat een bericht achter en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Ga naar het e-mailformulier

Gemeente Drimmelen - Implementeren PI's

Voor de Gemeente Drimmelen heeft De Lijn samenwerkingsvormen gestructureerd met behulp van prestatie indicatoren (PI’s) en de plan-do-check-act-cyclus.


Organisatie:         

Gemeente Drimmelen

Opdracht:             

De gemeente wil een verandering in werk- en denkstructuren die leidt tot een grotere, meetbare tevredenheid van burgers in hun denken over de gemeente. Deze verandering moet tevens leiden tot kostenbesparing.

Aan De Lijn is gevraagd om voor twee programma's de keten in kaart te brengen en PI's te formuleren. Deze moeten er aan bijdragen dat de kernwaarden van de gemeente zo optimaal mogelijk worden gerealiseerd.

Aanpak:                

Om tot resultaat te komen dat telt, hanteert De Lijn een grondige pragmatische aanpak.

  • nauwkeurig in kaart brengen van de behoefte;
  • inventariseren en analyseren van beschikbare gegevens;
  • conceptontwikkeling op basis van feiten;
  • opstellen van een realisatieplan voor de gekozen oplossing;
  • embedden van de oplossing, inclusief rapportages, in de organisatie;
  • de opdrachtgever ondersteunen bij het monitoren en bijsturen ten behoeve van het resultaat.

In deze opdracht ligt de nadruk op het analyseren en optimaliseren van de werkprocessen binnen de gemeente Drimmelen. Zoals in elke gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan en ondersteunt het ambtelijk apparaat de gemeenteraad.

Resultaat:             

  • twee programmaplannen binnen de gemeente Drimmelen zijn uitgewerkt aan de hand van PI’s;
  • op alle niveaus van de medewerkers zijn PI’s opgesteld die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen;
  • De Lijn heeft door bij te dragen aan het verder optimaliseren van de werkprocessen en concrete PI's te formuleren een efficiëntere werkwijze aangereikt, waardoor het ambtelijk apparaat op een transparante en meetbare wijze verantwoording aan de gemeenteraad kan afleggen.

Voor meer informatie over deze of andere cases,
bel met De Lijn: +31(0)73 612 2511. Of mail ons.

Download deze case als PDF (433 kb)

Kunt u dit .PDF bestand niet openen? Download hier een gratis versie van Adobe Acrobat.

Terug

contact

Tip : CEO survey

CEO's van grote bedrijven sturen op kostenreductie en verwachten groei. Wat doet en verwacht u?

Lees meer